VZN


  Zobrazujem 20 z 62 dokumentov (strana 1).
VZN tlačivo na žiadosť o zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady
Kategória: VZN
Dátum: 30.01.2019 Veľkosť: 13.5 kB (1 súbor)
Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2016 o škole a školských zariadeniach v obci Kozárovce
Kategória: VZN
Dátum: 16.07.2018 Veľkosť: 378.4 kB (1 súbor)
VZN č. 1/2018 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Kozárovce
Kategória: VZN
Dátum: 10.04.2018 Veľkosť: 320.1 kB (1 súbor)
Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2013 o zdravom životnom prostredí, udržiavaní čistoty a poriadku v obci Kozárovce
Kategória: VZN
Dátum: 02.01.2018 Veľkosť: 470.4 kB (1 súbor)
VZN Obce Kozárovce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi č. 1/2017
Kategória: VZN
Dátum: 02.01.2018 Veľkosť: 475.5 kB (1 súbor)
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o škole a školských zariadeniach v obci Kozárovce
Kategória: VZN
Dátum: 16.10.2017 Veľkosť: 380.3 kB (1 súbor)
Dodatok č. 4/2016 k VZN č. 2/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Kategória: VZN
Dátum: 17.01.2017 Veľkosť: 190.9 kB (1 súbor)
VZN č. 4/2016 o škole a školských zariadeniach v obci Kozárovce
Kategória: VZN
Dátum: 17.01.2017 Veľkosť: 322.4 kB (1 súbor)
VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kozárovce
Kategória: VZN
Dátum: 18.10.2016 Veľkosť: 366.3 kB (1 súbor)
VZN 2/2016 z 29.9.2016 O vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Kozárovce - zmeny a doplnky č. 2
Kategória: VZN
Dátum: 18.10.2016 Veľkosť: 197.4 kB (1 súbor)
Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia a výšky úhrady za opatrovateľskú službu na území obce Kozárovce
Kategória: VZN
Dátum: 18.10.2016 Veľkosť: 473.7 kB (1 súbor)
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kozárovce
Kategória: VZN
Dátum: 09.05.2016 Veľkosť: 354.3 kB (1 súbor)
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011 o škole a školských zariadeniach v obci Kozárovce
Kategória: VZN
Dátum: 11.01.2016 Veľkosť: 374.7 kB (1 súbor)
VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady + žiadosť
Kategória: VZN
Dátum: 05.01.2016 Veľkosť: 459 kB (1 súbor)
VZN č.3/2015 o miestnych daniach na území obce Kozárovce
Kategória: VZN
Dátum: 05.01.2016 Veľkosť: 29.6 kB (1 súbor)
VZN obce Kozárovce č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Kozárovce
Kategória: VZN
Dátum: 27.07.2015 Veľkosť: 373.6 kB (1 súbor)
VZN obce Kozárovce č. 2/2015 ktorým sa vydáva trhový poriadok obce Kozárovce
Kategória: VZN
Dátum: 27.07.2015 Veľkosť: 314.1 kB (1 súbor)
Dodatok č. 1/2015 k VZN č. 1/2007 "Požiarny poriadok obce Kozárovce"
Kategória: VZN
Dátum: 27.07.2015 Veľkosť: 330.5 kB (1 súbor)
Rozhodnutie programu odpadového hospodárstva 2014
Kategória: VZN
Dátum: 01.01.2014 Veľkosť: 552.4 kB (1 súbor)
VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Kategória: VZN
Dátum: 31.12.2013 Veľkosť: 337.1 kB (1 súbor)


Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.