Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

DH Kozárenka

HISTÓRIA DYCHOVEJ HUDBY

PRVÁ DYCHOVÁ HUDBA (1886-1914)

Podľa určitých veľmi skromných záznamov ale najmä podľa ústnych podaní pamätníkov prvá dychová hudba v Kozárovciach vznikla okolo roku 1886. V roku 1888 už bola funkčná. O jej vznik sa veľkou mierou zaslúžil zanietený hudobník pán Krajči (Kopasov), ktorý zabezpečil kapelníka z Nitry a prevzal na seba riziko finančných ťažkostí, ktoré ako vieme mala každá jedna dychová hudba. Hovorí sa, že za za toto svoje nadšenie prišiel o veľkú časť svojho majetku.

Kapelník dochádzal do Kozároviec z času načas na nácvik, a vtedy mu členovia hudby postupne poskytovali ubytovanie a stravovanie. Dychovka takto fungovala takmer 28 rokov do I.svetovej vojny. Časť členov hudby v tejto vojne zomrela. Pravdepodobne mala táto dychovka okolo 20 členov. Tiež je pravdepodobné, že počet a obsadenie dychovky v priebehu týchto 28 rokov kolísal. Vzhľadom na to, že v tej dobe sa jednalo o niečo, na tú dobu nové, tak do tejto hudby stále prichádzali mladí ľudia. Títo potom tvorili základ pre vznik ďalšej dychovej hudby. Prvá dychová hudba účinkovala najmä pri dedinských zábavách a pri cirkevných obradoch.

DRUHÁ DYCHOVÁ HUDBA (1920-1942)

Po návrate z vojny si hudobníci utvorili novu dychovku.  O vznik tejto hudby sa veľkou mierou zaslúžil pán Vajda, ktorý bol mimoriadne talentovaný muzikant, hral na klarinet, a pritom dokázal rozpisovať kompletný notový materiál pre všetkých členov. Túto dychovú hudbu viedol viac ako 20 rokov. Tak isto hrávala na zábavách, cirkevných podujatiach a svadbách.

Po dvadsať ročnom účinkovaní, hudba pre vysoký vek hudobníkov zanikla.

TRETIA DYCHOVÁ HUDBA (1947-1965)

Iniciátorom vzniku ďalšej dychovky bol učiteľ a organista Peter Kozinka. Ako učiteľ hudobnej výchovy mal prehľad o všetkých deťoch, ktoré práve počas jeho hodín dostali základy teórie hudby. Medzi týmito deťmi si aj vyhliadol „novu krv“ a niektorí z nich doplnili práve vznikajúcu dychovú hudbu. Táto dychovka mala v čase vzniku 36 členov a kapelníkom bol už spomínaný pán Kozinka. Peniaze na nákup nástrojov sa získali za pomoci zbierky v miestnom kostole a časť peňazí darovali dychovke buď samotní hráči alebo ich rodiny.

27.marca 1948 – prvý záznam o verejnom účinkovaní tejto dychovky v obecnej kronike je hranie na Veľkú Noc – sviatok vzkriesenia 

5.septembra 1948 - došlo počas sv.omše ku krstu nástrojov dychovky.

1  

Dychovka v roku 1948

 

 Za zmienku stojí že časť členov dychovej hudby sa vždy venovala aj ďalším nástrojom. Po stránke hudobnej činnosti v Kozárovciach sa nedá nespomenúť aj na pána profesora Košťála, ktorý ako vynikájúci hudobník a hudobný skladateľ založil v roku 1949 v Kozárovciach z členov dychovej hudby hudobno-jazzovú skupinu, ktorá okrem iného nacvičolvala aj operety napr. Vy krásne Tatry malebné! – ktorá mala premiéru na fašiangy (pravdepodobne 25.februára) roku 1950 pod hlavičkou „Sokola“.

 2

1958 – jazzová skupina na zábave v Pozbe

 

Hudobníci však postupne odchádzali a tak s približne polovičným počtom účinkovala do polovice 60-tych rokov

 

ŠTVRTÁ DYCHOVÁ HUDBA (1972-1976)

Ďalšia dychová hudba vznikla v januári roku 1972 na pôde osvetovej besedy a mala 24 členov, z toho zhruba dve tretiny boli dospelí členovia a zbytok dotvorili mladý chlapci a členovia SZM. Hospodárom dychovky sa stal Štefan Gaži st.. S nácvikom začal pán Valentík, kapelník zo závodu v Tlmačoch. Neskôr v nácviku pokračoval pán Vojčiak, riaditeľ ľudovej školy umenia v Novej Bani. Nacvičovalo sa v budove bývalej základnej školy. Noty ľudových poliek a valčíkov boli objednané a dodané od pána Tomaníka. Počas svojho účinkovania táto dychová hudba verejne vystúpila okolo 32krát a odohrala dvanásť zábav.

 

9.5.1973 sa dospelá dychovka spolu s Mládežníckou dychovkou Zornička zúčastila na II.ročníku Hradných slávností v Leviciach. Dospelá dychovka tu najprv odohrala skladbu od Karola Pádivého a zmes Kozárovské šíre pole a neskôr sa predstavila spoločne s folklórnym súborom Praslica v pásme tradičných tancov z Kozároviec „V Kozárovciach pri muzike“. Po tomto pásme ešte dychovka zahrala pochod Šly panenky a a polku Slavonickú. Vedúcim dospelej dychovky bol Jozef Vojčiak. Po vystúpení dospelej dychovky taktovku prevzali mládežníci skladbami „podľa vlastného výberu“. Nakoniec obe dychovky zahrali spoločnú Zmes poliek.

 

30.5.1976 sa v obci konal IV.okresný festival dychových hudieb (prvý v Kozárovciach). V programe vystúpili dychovky z Tlmáč (Kirovačka), Levíc (Textilanka), Kozároviec, Želiezoviec a detské dychové súbory z Hronských Kľačian a Zornička z Kozároviec. Hosťom festivalu bol dychový súbor Automobilových závodov Mladá Boleslav.

 

Dospelá dychová hudba pravdepodobne skončila svoju činnosť v roku 1976 a ďalej pokračovala iba Mládežnícka dychovka Zornička.

 3

Členovia dospelej dychovej hudby na sústredení v chate Calex Zlaté Moravce v roku 1973.

 

 

 

 

DETSKÁ DYCHOVÁ HUDBA ZORNIČKA (1972-1978)

V tomto období (roky 1972-17973) v detskej dychovej hudbe začalo s nácvikom 26 chlapcov a dievčat zo Základnej školy. Mládežníci si zvolili príznačný názov Zornička. Nácvik viedli učitelia ĽŠU v Novej Bani Ervin Žofiak a Teodor Wágner. Náklady na obe hudobné telesá hradil miestny národný výbor prostredníctvom Osvetovej besedy.

 

30.5.1976 sa v obci konal IV.okresný festival dychových hudieb (prvý v Kozárovciach). V programe vystúpili dychovky z Tlmáč (Kirovačka), Levíc (Textilanka), Kozároviec, Želiezoviec a detské dychové súbory z Hronských Kľačian a Zornička z Kozároviec. Hosťom festivalu bol dychový súbor Automobilových závodov Mladá Boleslav.

 

1978 sa konal VI.okresný festival dychových hudieb (tretí krát v Kozárovciach) za účasti dychoviek z Levíc (Textilanka – dychový súbor BZVIL), Tlmáč (Kirovačka – dychový súbor ZK ROH SES), Hronských Klačian (dychový súbor ZDŠ), Pečeníc, Dobrovíc (Česká Republika) a Mládežnícka dychovka Zornička z Kozároviec. Mládežnícka dychovka z Kozároviec hrala piesne Slovenský pochod od Karola Pádivého, Mám ja kosu od Jozefa Šandrika, Stará vŕba od Jaroslava Malinu a pochod Našej mládeži. Dychovku dirigovali Ervín Žofiak a Teodor Vágner.

 4

Mládežnícka dychová hudba Zornička

 

 

V roku 1978 ešte Zornička hrala na oslavách 1.mája kde za svoje účinkovanie dostala Ďakovný list.

 

Detská dychová hudba sa pravdepodobne aj v tomto roku 1978 rozpadla a za celých 13.rokov boli Kozárovce bez dychovej hudby.

 

PIATA DYCHOVÁ HUDBA (1991-SÚČASNOSŤ)

Znovuzaloženie dychovej hudby v Kozárovciach je datované do roku 1991. Začínalo sa s veľkými ťažkosťami, hudobné nástroje po bývalej dychovke sa našli na OÚ, ale po toľkých rokoch neboli v dobrom stave alebo ich bývalí členovia nevrátili. Staršie noty, ktoré aj zostali, boli nekompletné a preto pre viaceré nástroje bolo potrebné noty doplniť, prípadne rozpísať svojpomocne. Niektoré rozpisy sa dali zohnať, podobne ako nástroje, od okolitých dychoviek prípadne sa podarilo niektoré noty kúpiť. Prvý veľký balík sa kúpil od pána Laktiša z Topolčianok. Začínalo sa bez pomôcok, rezervných klarinetových plátkov a pod. Prvé nacvičovanie začínal v kultúrnom dome pán Robert Vajda, bývalý vojenský muzikant, od 10.5. do 15.6.1991, potom v nácvikoch do 22.5.1992 pokračoval Mgr.Michal Boháč. V roku 1992 posunul Michal Boháč pomyselnú dirigentskú paličku dovtedajšiemu tenoristovi  Filipovi Valkovičovi. Ten viedol dychovú hudbu do roku 1994 kedy odišiel do muzikantského neba. Od tohoto roku až po rok 2007 sa kapelníctvo vrátilo späť k Mgr.Michalovi Boháčovi.   

Táto dychová hudba si po vzore iných amatérskych alebo profesionálnych súborov zvolila názov Kozárenka. Pomenovanie dychovej hudby bolo odvodené od názvu obce Kozárovce.

5

Prvá spoločná fotografia novej dychovky z roku 1992

 

 

Spoločne s folklórnou skupinou Praslica v roku 2000 účinkovala v televíznej relácii „Takú nám hudba zahraj“.

6

Fotografia z nakrúcania v Slovenskej televízii

 

 

Kozárenka pri príležitosti svojho 10.výročia (v roku 2001) nahrala prvý (a zatiaľ jediný) CD nosič pod názvom „Pod Slovenskou bránou“.

 

Dychovka sa zúčastňovala  prehliadok, súťaží a festivalov dychových súborov. Najznámejší je festival na počesť bývalého dirigenta P. Kozinku, na ktorom Kozárenka každoročne účinkovala v rokoch 2000-2010, za spoluúčasti dychoviek z Ostratíc, Práznoviec a Topoľčian.

 

Ku koncu roku 2007 odchádza na dlhodobú služobnú cestu dovtedajší kapelník a hráč na 1.krídlovku Mgr.Michal Boháč ml.. Všetky povinnosti kapelníka a organizačného vedúceho prevzal ďalší dlhoročný člen dychovky Mgr.Milan Holečka.

Kozárenka za sebou celý rad úspechov ako v zahraničí (SRN, Maďarsko), tak aj na Slovensku a v regióne. V minulých rokoch sa zaradila medzi špičkové amatérske súbory. Pravidelne účinkuje v obci, okrese a po celej SR na rôznych spoločenských, kultúrnych, náboženských a pietnych akciách. K tomu má Kozárenka prispôsobený aj svoj repertoár pre koncerty, posedenia, prezentácie, vystúpenia, festivaly, náboženské obrady, sprievody, pietne obrady a iné.

V súčasnosti je Kozárenka obsadená  hudobníkmi bývajúcimi v Kozárovciach, ktorým pravidelne vypomáhajú rodáci z Kozároviec, bývajúci v okolí a hudobníci z blízkeho regiónu.

7

DH Kozárenka na vianočných trhoch v Kozárovciach

 

 

Kapelníkom v roku 2013 je naďalej Mgr.Milan Holečka – kontakt – 0915 481 304

Viac na facebooku „DH Kozárenka“

S požitím zverejnených dokumentov vypracovaných zakladajúcimi členmi Jánom Krajčim, Mgr.Michalom Boháčom a Mgr.Milanom Holečkom spísal Ing.Miroslav Kopál