Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obecná knižnica

Obecná knižnica Kozárovce - otváracie hodiny

Pondelok  10:00 - 16:00 

Utorok       08:00 - 14:00

Streda        12:00 - 17:00

Štvrtok       10:00 - 16:00

Piatok        08:00 - 12:00

Obecná knižnica sídli v Základnej škole s materskou školou č. 927, prvý predný vchod

Kontakt:

---------------------------------------------------------------------

Novinky z obecnej knižnice

Koncom roka 2023 sme sa zapojili do grantového programu Cloetta, ktorý spravuje Nadáciu pre deti Slovenska. Náš projekt "Pracujeme s deťmi" bol úspešný a bola nám schválená dotácia na projekt vo výške 1 756,75 €. V rámci projektu budeme od marca do júna 2024 pre deti zo základnej školy pripravovať rôzne aktivity v obecnej knižnici, zážitkové čítania, stretnutia s detskými spisovateľmi a projekt ukončíme v júni "Nocou v knižnici" . Cieľom projektu je priviesť deti ku knihám, aby sa knihy stali ich kamaráti. Zároveň častou návštevou sa naučia orientovať v knižnom fonde, ktorý sa snažíme pravidelne dopĺňať o nové knižné tituly. Ďakujeme detskému fondu Cloetta za podporu.

-------------------------------------------------------------------

V našej obecnej knižnici sa snažíme neustále robiť rôzne aktivity a tým priviesť deti ku knihám, na to je i zameraný projekt " Pracujeme s deťmi ". Od marca 2024 do júna 2024 sme zorganizovali množstvo akcií pre deti ZŠ a MŠ Kozárovce. Do projektu sme zapojili deti všetkých ročníkov, pripomenuli sme im tvorbu Kristy Bendovej, Boženy Nemcovej a jej diela Babička. V rámci Dňa ľudovej rozprávky sme si pripomenuli Pavla Dobšinského a Medzinárodný deň detskej knihy sme oslávili s H. Ch. Andersenom. Deti sa zapojili do súťaže o najaktívnejšieho čitateľa a do Literárnej tvorby, za svoju snahu boli odmenení krásnymi knihami. Zorganizovali sme pre nich stretnutie so spisovateľkou Veronikou Šikulovou a s ilustrátorom Miroslavom Regítkom. Nezabudli sme ani na deti MŠ, ktoré prežili nezabudnuteľné dopoludnie so spisovateľkou Veronikou Árendášovou a s ilustrátorkou Andreou Harmadyovou. V rámci projektu sme s dievčatami 9.ročnika nacvičili bábkové divadlo "Tri prasiatka ", ktorým sme potešili deti ale i dospelých. Celkovo sme zorganizovali 14 akcií pre všetky deti. Bodkou za všetkým bola nezabudnuteľná, skvelá "Noc v knižnici" a stretnutie so spisovateľom a hudobníkom Braňom Jobusom.

Celý projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska s grantovým programom CLOETTA. Ďakujeme!

----------------------------------------------------------------

Zoznam kníh v Obecnej knižnici Kozárovce  nájdete na tomto linku:

https://www.infogate.sk/kniznica/OKK/katalog?fn=ResultFormChildCDNCO&seo=OKK-Zoznam-kn%C3%ADh

Zoznam sa pravidelne dopĺňa , neobsahuje ešte všetky knižné tituly. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 Pripravujeme : 

V rámci projektu „Knižnica plná prekvapení, ktorý podporil Fond na podporu umenia, pripravujeme pre Vás tieto besedy v Obecnej knižnici v Kozárovciach:

  •  4.2024 o 17:00 - Kristína Ježovičová

Beseda so spisovateľkou pre dospelých i mladých čitateľov

  • 05.2024 o 17:00 – Michala Ries

Beseda so známou spisovateľkou

  • 05.2024 o 16:30 – Jana Pronská

Beseda so známou spisovateľkou historických románov

  • 09/2024 – Daniel Hevier

Beseda so známym spisovateľom pre deti

  • 09.2024 o 17:00 – Katarína Nádaská

Beseda so známou etnologičkou v Dome Kultúry Kozárovce.

 Téma besedy: Jesenné zvykoslovie

---------------------------------------------------------------------

V rámci výzvy č.8/2023  Program 5.1.4. Akvizícia knižníc sme za Obec Kozárovce vo februári 2023 podali Žiadosť „Nové knihy - spokojní čitatelia“ . Boli sme úspešní a Fond na podporu umenia nás Podporil finančnou čiastkou 1 400 €.   Obec spolufinancovala tento projekt vo výške 164,08 € a zároveň, minimálne 20% z dotácie bolo vyčlenených na nákup 25 kusov kníh vydaných z podporou FPU. Celkovo sme zakúpili 161 kníh rôznych žánrov. Zoznam kníh je priložený v prílohe. Všetky knihy sme označili logom fondu s textom " Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia". Všetky knihy boli vystavené v popredí na regáloch, aby hneď zaujali čitateľov.
Zakúpili sme nasledovné tituly:
Knihy vydané s podporou FPU - 25 ks z celkového množstva
Beletria - 139 ks
Náučná literatúra pre dospelých - 6 ks
Literatúra pre deti - 11 ks
Náučná literatúra pre deti - 5 ks 

Vyjadrujeme poďakovanie Fondu na podporu umenia za podporu projektov a poskytnutie dotácie z verejných zdrojov.

Srdečne pozývame všetkých čitateľov ,aby si prišli vypožičať z nových kníh  a zároveň pozývame ostatných občanov, aby sa stali novými čitateľmi obecnej knižnice. Tešíme sa na Vás.

----------------------------------------------------------------

V októbri 2022 sme podali projekt s názvom „Zážitková knižnica“ v rámci programu 5.1.3. Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborné činnosti knižnice.  Projekt  bol úspešný a Fond na podporu umenia nás podporil sumou  2 000 €. V rámci zážitkovej knižnice sme pripravili v obecnej knižnici v roku 2023 viaceré besedy so spisovateľmi a etnologičkou, určené pre deti a dospelých. Prišli medzi nás Peter Šloser, Katarína Gillerová, Ján Švolik, Katarína Nádaská, Pavel Baričák, Lovec hradov, Jana Kondrcová. 

Vyjadrujeme poďakovanie Fondu na podporu umenia za podporu projektov a poskytnutie dotácie z verejných zdrojov.

-----------------------------------------------------------------

V novembri 2022 sme podali ďalší  projekt s názvom „Modernizácia obecnej knižnice“ v rámci programu 5.1.2. Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra. Projekt „ Modernizácia obecnej knižnice“ bol úspešný a bol podporený z Fondu na podporu umenia sumou 2 200 €. Finančné prostriedky spolu so spolufinancovaním sme použili na nákup nových 6 obojstranných pojazdných regálov s dostatočnou nosnosťou s pevnými policami.

Vyjadrujeme poďakovanie Fondu na podporu umenia za podporu projektov a poskytnutie dotácie z verejných zdrojov.

-----------------------------------------------------------------------------------------

V rámci výzvy č.8/2022  Program 5.1.4. Akvizícia knižníc sme za Obec Kozárovce podali

Žiadosť „Modernizácia knižného fondu“ . Boli sme úspešní a Fond na podporu umenia nás Podporil finančnou čiastkou 1 500 €.

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-05038 nám boli vo forme dotácie zaslané finančné prostriedky vo výške 1 500 € na nákup knižného fondu. Obec  spolufinancovala tento projekt vo výške 201,88 € a zároveň, minimálne 20% z dotácie bolo vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou FPU.

Z poskytnutej dotácie sme už v mesiaci september 2022 zakúpili 85 kníh našich aj zahraničných autorov v celkovej hodnote 781,15 €.  Z tohto počtu je 12 kníh pre deti v anglickom jazyku. V októbri sme zakúpili 18 kníh v celkovej hodnote 155,70€ . V novembri sme zakúpili 14 kníh v hodnote 199,70 €. Zakúpili sme rozprávky, literatúru pre mládež, detektívky, náučnú literatúru a romány pre ženy. 51 kníh rôznych žánrov  sme zakúpili v mesiaci december v hodnote 565,33 €. Celkovo sme zakúpili 168 kníh rôznych žánrov. Zoznam kníh je zverejnený nižšie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
propagacia 2023
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOCX súboru propagacia 2023 (DOCX)
Veľkosť: 869.8 kB Formát: pdf Dátum: 13.3.2024
letak_kniznaca_leták2024
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOCX súboru letak_kniznaca_leták2024 (DOCX)
Veľkosť: 45.4 kB Formát: pdf Dátum: 13.3.2024
brozura_knihy
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOCX súboru brozura_knihy (DOCX)
Veľkosť: 2.92 MB Formát: pdf Dátum: 13.3.2024
Zoznam kníh FPU
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .XLSX súboru Zoznam kníh FPU (XLSX)
Veľkosť: 46.6 kB Formát: pdf Dátum: 12.1.2023