RSS Obec Kozárovce http://kozarovce.sk RSS kanál obce Obec Kozárovce sk info@moderneobce.sk Copyright 2022 Kurz opatrovania - Slovenský Červený kríž http://kozarovce.sk/novinka/27757/n 27757 Oznam http://kozarovce.sk/data/news/kozarovce/2022/zdravonictvo-choroba-ochorenie-doktor-lekar_038ac7_sm.jpg Očkovanie vakcínou v obci http://kozarovce.sk/novinka/22728/n 22728 Oznam http://kozarovce.sk/data/news/kozarovce/2021/doktor-lekar-abulancia_24fac4_sm.jpg Verejná obchodná súťaž na predaj obecného pozemku http://kozarovce.sk/novinka/25257/n 25257 Oznam http://kozarovce.sk/data/news/kozarovce/2021/krajina-hmla-lazy_8ac2ae_sm.jpg Výzva na predkladanie projektov - participatívny rozpočet 2022 http://kozarovce.sk/novinka/27578/n 27578 Výzva http://kozarovce.sk/data/news/kozarovce/2022/zmluva-dohoda-podpis_794786_sm.jpg Oznámenie o zániku mandátu poslanca http://kozarovce.sk/novinka/27678/n 27678 Oznámenie http://kozarovce.sk/data/news/kozarovce/2022/volby-hlasovanie-urna_2e27b7_sm.jpg Štatistika obce Kozárovce k 31.12.2021 http://kozarovce.sk/novinka/27423/n 27423 Oznam http://kozarovce.sk/data/news/kozarovce/2022/posta-list-dorucenie_1d12c3_sm.jpg Novoročný príhovor starostu obce http://kozarovce.sk/novinka/27401/n 27401 Príhovor http://kozarovce.sk/data/news/kozarovce/2022/vianoce-kostol-sviatky-novy-rok_a749a3_sm.jpg Dobrá novina 2021 http://kozarovce.sk/novinka/26898/n 26898 Oznam http://kozarovce.sk/data/news/kozarovce/2021/vianoce-stromce-gule_62c443_sm.jpg Vianočné blahoželanie http://kozarovce.sk/novinka/4012/n 4012 Blahoželanie http://kozarovce.sk/data/news/kozarovce/2021/vianoce-hviezda-vlocka_2b44be_sm.jpg Stránkové hodiny obecného úradu od 03.01.2022 http://kozarovce.sk/novinka/15801/n 15801 Oznam http://kozarovce.sk/data/news/kozarovce/2020/praca-kancelaria-notebook_579e89_sm.jpg