Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Erb a znaky

Návrh erbu obce Kozárovce

Obec Kozárovce v pohronskej pahorkatine na nive Hrona. Spomína sa v roku 1075. Od stredoveku patrila opátstvu v Hronskom Beňadiku, neskôr Ostrihomskému arcibiskupstvu. V 17. storočí obec vypálili Turci. V roku 1715 v nej bolo 57 domov a 898 obyvateľov. V roku 1910 žilo v obci 1621 ľudí. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali tradičným poľnohospodárstvom. Do roku 1918 obec administratívne patrila do Tekovskej stolice.

Erb obce Kozárovce tvorí :

 

erb

V modrom poli štítu na čiernej pôde medzi strieborným (bielim) lemešom a vinohradníckym nožom pri striebornej (bielej) tyči zlatý (žltý) ker viniča s dvoma striebornými (bielymi) strapcami hrozna.

Štít: neskorogotický.

 

pecat_hist

Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca z polovice 19. storočia. Odtlačok typária z r. 1855 je uložený v Uhorskom krajinskom archíve v Budapešti (MOL Budapest, V-5, Altenburger Pecsétgyujteménye). Na pečati s kruhopisom KOVÁCSI KOZSÉG PECSÉTJE 1855 (Pečať obce Kozárovce 1855) je vyobrazený na pôde medzi lemešom a vinohradníckym nožom ker viniča s dvoma strapcami, ťahajúci sa okolo tyče. Vzhľadom na autentickosť a vek tohto znamenia odporúčam, aby sa stalo základom, východiskom pri tvorbe obecného erbu.
Vyfarbenie návrhu bolo zvolené tak aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov. Neskorogotický štít som zvolil pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej heraldike.
Tnto návrh je iba ideovým námetom, vytvoreným na základe rozboru najstaršieho známeho heraldického prameňa (popísanej pečate), teda jedným z podkladov pre vyhotovenie erbu. Pri vlastnom výtvarnom spracovaní je pritom potrebné v čo najvyššej miere zohľadniť tvar a podobu pôvodného znamenia (z popísanej pečate).

Ideový návrh: Prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. Grafický návrh: Firma LIM PO,s.r.o. Prešov

Vlajka a pečateobce Kozárovce

vlajka

pecate

Erbova listina obce