Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Opatrovateľská služba v obci Kozárovce

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu "Ľudské zdroje"

                                                                                                                                                                                              uniaoperačnýministerstvo

 

 

 

Obec Kozárovce

realizuje dopytovo-orientovaný projekt s názvom

„OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V OBCI KOZÁROVCE“

Trvanie projektu: 12/2021 – 11/2023

Kód projektu ITMS2014+: 312081BIG2

Poskytnutý finančný príspevok: 81 600,00 EUR

 

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os: 8 REACT-EU

Investičná priorita: 8.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

 

Cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie udržaním dostupnosti opatrovateľskej služby na riešenie nepriaznivej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dôchodkového veku v našej obci, ako aj dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19, a tým podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí.

Projektom sa posilnia/udržia aj lokálne kapacity, ktoré budú vykonávať profesionálne opatrovanie. Realizáciou predkladaného projektu dôjde k podpore 5 existujúcich pracovných miest opatrovateliek na plný úväzok počas obdobia 24 mesiacov. Realizáciou projektu sa dosiahne podpora sociálnej inklúzie udržaním dostupnosti opatrovateľskej služby na riešenie nepriaznivej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dôchodkového veku v našej obci, ako aj dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19, a tým podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí.  

Súlad projektu vychádza z príslušných strategických a plánovacích dokumentov PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja, Národná stratégia regionálneho rozvoja SR, RIUS Nitrianskeho kraja, PHSR Nitrianskeho kraja, Komunitný plán obce Kozárovce schválený na roky 2018 - 2025, Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021– 2030, Koncepcia sociálnych služieb, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva v Nitrianskom samosprávnom kraji, Program rozvoja obce Kozárovce (2016 – 2025).

 

 

Realizácia projektu umožní:

  • poskytovať opatrovateľskú službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí,
  • zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov a podporiť ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite,
  • vytvoriť vhodné prostredie pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život,
  • podporiť kontinuitu poskytovania opatrovateľskej služby v obci (bez realizácie projektu by došlo k zníženiu počtu pracovných miest opatrovateliek z dôvodu nedostatku zdrojov),
  • udržať pracovné miesta a podporiť tým zamestnanosť v obci/regióne,
  • predchádzať odkázanosti na služby sociálnej starostlivosti pobytového charakteru,
  • podporiť súbeh pracovného a rodinného života pre rodinných príslušníkov cieľovej skupiny žijúcich v spoločnej domácnosti,
  • podporiť nápravu dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Opatrovateľská služba v obci Kozárovce Veľkosť: 213.2 kB Formát: pdf Dátum: 10.1.2022