Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zber triedeného odpadu

obec

 

Termíny zberov triedeného odpadu

Máj:

PLASTY, KOVY - 21.05.2024

Jún:

PLASTY, KOVY - 17.06.2024

 

ZBER ŠATSTVA - 11.3.2024 - 05.04.2023

ZBER KONÁROV 

ZBER ELEKTROSPOTREBIČOV - 19.2.2024 - 08.03.2024

                                                         - aj v sobotu 02.03.2024  (9:00  - 12:00)

ZBER DREVENÉHO NÁBYTKU  - 08.04.2024 - 19.04.2024

VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY 22.4.2024 - 26.04.2024

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

VÝKUP PAPIERA ZA HYGIENICKÉ POTREBY - 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Elektronická evidencia odpadu - ELWIS

Pri každom zbere odpadu sú elektronicky zaznamenávané všetky vyzbierané nádoby a vrecia na odpad. Evidenčný systém ELWIS zabezpečí celkový prehľad o množstve vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu v každej domácnosti a ostatných subjektoch. Evidencia umožní kontrolu nad množstvom odpadu v obci Kozárovce. Výsledkom je adresnejší systém spolupráce s občanmi s cieľom znížiť množstvo skládkovaného odpadu a zvýšiť úroveň triedenia - separácie.

Ako to funguje?

Označenie nádob so zmesovým komunálnym odpadom ZKO (fixný QR kód)

  1. krok- V deň zberu vyložte zbernú nádobu pred bránu do 7:00 hodiny ráno z dôvodu evidencie
  2. krok- Ak máte poloprázdnu nádobu, nevykladajte ju. Vyložte ju k nasledujúcemu vývozu. Zamedzením vývozu poloprázdnych nádob šetríte svoje peniaze.

Každá nádoba na komunálny odpad musí byť označená správnym QR kódom. V prípade, že si občania, zakúpia novú nádobu, je potrebné zmenu nahlásiť na obecnom úrade na tel. čísle: 036 634 03 40 alebo mailom: obec@kozarovce.sk a domácnosti bude pridelená nová nálepka s QR kódom.

Označenie vriec s triedeným (separovaným) odpadom (jednorazový QR kód)

  1. krok- Triedený odpad (plast, papier) označte v strednej časti vreca príslušnou nálepkou s QR kódom.
  2. krok- V deň zberu vyložte vrece pred bránu do 7:00 hodiny ráno

Každé žlté vrece určené na zber plastov musí byť označené správnym QR kódom s označením „PLASTY“. V prípade, že použijete nesprávnu nálepku, váš vyseparovaný odpad sa nepriradí v systéme správne. Plasty, tetrapaky, konzervy a plechovky sa v našej obci zbierajú súčasne do žltých vriec. Vrecia je potrebné vykladať do 7 hodiny ráno pred dom. Vykladajte len plné a stlačené vrecia.

Každé modré vrece určené na zber papiera musí byť označené správnym QR kódom s označením „PAPIER“. Papierové krabice je potrebné rozobrať. Vykladajte len PLNÉSTLAČENÉ vrecia.

Pri výmene papiera za hygienické potreby na námestí a námestí  použite QR kódy s označením „PAPIER“. Nálepky stačí priniesť so sebou, nie je potrebné ich nalepiť. Aj takto si zvyšujete percentuálnu mieru triedenia.

 

Ako používať QR kódy

Fixné QR kódy

Smetné nádoby určené na komunálny odpad musia byť riadne označené fixným QR kódom, ktorý v sebe nesie informáciu a dáta o konkrétnej domácnosti. Fixný QR kód musí byť umiestnený v strednej časti nádoby. Tieto QR kódy sú pridelené ku konkrétnej domácnosti. Nemôžu sa teda: svojvoľne premiestňovať na iné nádoby alebo do iných domácností, odlepovať ani úmyselne poškodzovať. Pri každom zbere komunálneho odpadu sú elektronicky zaznamenávané všetky QR kódy na vyzbieraných nádobách. Evidenciu vykonáva pracovník obce  počas zberu a odvozu odpadu. Odvezený bude len odpad z korektne označených a vyložených nádob.

Jednorazové QR kódy

Jednorazové nálepky s QR kódmi sú určené iba na vrecový zber triedeného (separovaného) odpadu - plast, papier . Každá domácnosť obdrží podľa potreby nálepky s QR kódmi, ktoré v deň zberu nalepí do strednej časti vreca príslušnej farby. Pri každom zbere triedeného (separovaného) odpadu sú elektronicky zaznamenávané všetky QR kódy na vyzbieraných vreciach. Evidenciu vykonáva pracovník obce  počas zberu a odvozu odpadu. Odvezený bude len odpad z korektne označených a vyložených vriec.

  • Plasty, kovy a tetrapaky sa vkladajú do nádob alebo vriec  žltej farby.
  • Papier sa vkladá do nádob alebo vriec modrej farby.

Od 1. januára 2022 sa na Slovenku zaviedol zálohový systém PET fliaš a plechoviek. Aj naďalej je však potrebné označovať žlté vrecia určené na plast, kovy a tetrapaky jednorazovou nálepkou s QR kódom.

 

Výdaj nálepiek s QR kódmi

V prípade, že sa Vaša fixná nálepka s QR kódom určená na označenie nádob(y) na komunálny odpad poškodí (pri zvoze odpadu, vplyvom počasia atď.), je potrebné nahradiť ju novou.
Novú fixnú nálepku a jednorazové nálepky dostanete bezplatne na Obecnom úrade na počkanie, telefonicky: 036 634 03 40, alebo mailom: obec@kozarovce.sk

Vďaka vašej snahe budeme postupne zvyšovať mieru triedenia odpadu v obci.

Chráňme si životné prostredie!

Politika v oblasti odpadového hospodárstva  je zo strany štátu a EÚ nastavená tak, aby každý, kto produkuje odpad, ho tvoril čo najmenej a ak ho tvorí, aby ho tvoril a zhodnocoval (recykloval). Týka sa to aj komunálneho odpadu, ktorý vzniká na území obce a tvoríme ho my všetci.

V našej obci sme v roku 2019 vyprodukovali cca 363,14 ton odpadu, úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola 16,53%, v roku 2020 sme vyprodukovali cca 335,19 ton odpadu , úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola 22,54%. V roku 2021 sme vyprodukovali cca 337,16 ton odpadu, úroveň vytriedenia bola 52,93 %.

Za odpad, ktorý dokážeme zhodnotiť a recyklovať neplatíme. Ak každý z nás dokáže z bežného odpadu v zbernej nádobe vytriediť plasty, sklo, tetrapaky, papier, biologicky rozložiteľný a kuchynský odpad, kov a ďalšie zložky triedeného odpadu, na skládku budeme vyvážať menej a aj platiť budeme menej. Vďaka elektronickej evidencii zavedenej v našej obci v roku 2019 presne vieme kto a koľko akého odpadu produkuje, koľko odpadu dokáže vytriediť a zhodnotiť.

JEDLÉ OLEJE A TUKY – zbierame na obecnom úrade do 120 – litrovej nádoby označenej „POUŽITÝ OLEJ“. Na použitý jedlý rastlinný olej alebo rastlinný a živočíšny tuk zbavený zvyškov potravín použite priesvitnú plastovú PET fľašu. Do nádoby nepatria motorový olej a iné oleje nie rastlinného pôvodu!

                                           

ŠATSTVO – zbierame na obecnom úrade 2x do roka v uzatvorených pevných vreciach

 

DREVENÝ NÁBYTOK – zbierame 1x do roka v areáli Obecného úradu. Zbierame drevené    skrine, drevené poličky, drevené stoly ,drevené stoličky a drevené postele bez matracov.

 

ELEKTROODPAD – zbierame 2x do roka v areáli Obecného úradu.

 

PAPIER  - zbiera spoločnosť Waste Transport z pred domov, 1x za 3 mesiace , papier je potrebné stláčať a používať QR kódy.

               -  ESTY,s.r.o. výkup a výmena papiera za hygienické výrobky HARMONY – 1x za 3 mesiace,

                  papier je potrebné zviazať, balíky nesmú obsahovať kartón a lepenku, inak výkupca nemusí 

                  papier prebrať. Výkup prebieha na železničnej stanici a na námestí. Aj pri tomto zbere

                  použite QR kódy, nie je potrebné ich lepiť, len priniesť so sebou.

              - školský zber papiera

                 

PLASTY ,KOVY A TETRAPAKY – v našej obci sa zbierajú spolu do žltých kontajnerov , 1x do mesiaca z pred domu, plasty je potrené stláčať , vykladať len plné vrecia označené QR kódom.

 

ZBER KONÁROV – zbiera sa z pred domov 2x do roka (jar, jeseň)

 

SKLO – zbierame do 1100 – litrových nádob rozmiestnených v obci

 

OBJEMNÝ ODPAD -  veľkokapacitné kontajnery sú rozmiestnené v obci 2x do roka (jar, jeseň)Patrí sem:

                                         umývadlá, kuchynské linky, koberce, linolea , matrace a pod. 

                                      Nepatria sem: triedený odpad (papier, plasty, kovy, nápojové kartóny, sklo)

                                                                   kuchynský odpad, bioodpad, elektroodpad.

 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD – použite domáce kompostéry

BATÉRIE - B-BOX – zberná nádoba umiestnená v budove obecného úradu za účelom zhromažďovania  predpísaného druhu použitých batérií. Typy batérií, ktoré sa takýmto spôsobom do nádoby vkladajú sú napr. alkalické, líthiové z mobilných tel. prístrojov, gombíkové z kalkulačiek a pod.

 

 

 

2020_envipak_2

2021_envipak_2

 

 

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Označovanie obalov Veľkosť: 293 kB Formát: pdf Dátum: 21.3.2019
Článok o kovoch Veľkosť: 195.7 kB Formát: pdf Dátum: 10.5.2019
Elektronická evidencia odpadov - ELWIS Veľkosť: 710.7 kB Formát: pdf Dátum: 30.7.2019
Článok o VKM Veľkosť: 136.9 kB Formát: pdf Dátum: 31.7.2019
Kozarovce_verejna_schodza Veľkosť: 4.07 MB Formát: pdf Dátum: 12.9.2019
Kam vyhodiť rúška či jednorazové rukavice Veľkosť: 704.5 kB Formát: pdf Dátum: 25.3.2020
Stlacajme_odpad_plagat_A3 Veľkosť: 1016.8 kB Formát: pdf Dátum: 18.6.2020
Clanok_Vianoce Veľkosť: 1.36 MB Formát: pdf Dátum: 3.12.2021