Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zber triedeného odpadu

obec

Obec Kozárovce na svojom území separuje papier, plasty, sklo, kovy , textil, elektrospotrebiče, batérie a akumulátory.

Papier a plasty sa zvážajú od domu vo vreciach podľa harmonogramu a okrem toho budú vybudované stojiská, kde sa bude dať do označených kontajnerov vyseparovať papier , sklo, plasty a kovy.

Šatstvo sa zbiera dvakrát do roka na obecnom úrade a okrem toho sú umiestnené v obci dva kontajnery.

Elektrospotrebiče sa zberajú dvakrát do roka na obecnom úrade.

Batérie a akumulátory sa zberajú do špeciálneho kontajnera na obecnom úrade.

Konáre sa po dohode s občanmi zbierajú z pred domov a štiepkujú sa.

Od 1.7.2016 začne platiť ďalšia časť nového zákona o odpadoch a v zmysle tohto zákona sa budú občanom distribuovať vrecia na separovaný zber vyššie uvedených komodít, zvážaných spred domov.

Po tomto termíne budú do domácností distribuované aj propagačné materiály, ktoré sa budú zaoberať separovaním a triedením zložiek odpadov.

Zmenou oproti minulým rokom je drobný stavebný odpad, ktorý už nie je zahrnutý v poplatku za komunálny odpad a v minulosti sa mohol dávať do veľkokapacitných kontajnerov. Teraz ho občania odovzdávajú na skládke inertného odpadu a poplatok za tento odpad platia na obecnom úrade.

Celá problematika je podrobne spracovaná vo VŠEOBECNE ZÁVÄZNOM NARIADENÍ č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kozárovce, ktoré je zverejnené na stránke obce ako aj vo vývesnej tabuli pred obecným úradom.

Termíny zberov triedeného odpadu

Apríl               

12.04.2022 - plasty, kovy

13.04.2022 - papier 

Máj

16.05.2022 - plasty, kovy

Jún

20.06.2022 - plasty, kovy

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Označovanie obalov Veľkosť: 293 kB Formát: pdf Dátum: 21.3.2019
Článok o kovoch Veľkosť: 195.7 kB Formát: pdf Dátum: 10.5.2019
Elektronická evidencia odpadov - ELWIS Veľkosť: 710.7 kB Formát: pdf Dátum: 30.7.2019
Článok o VKM Veľkosť: 136.9 kB Formát: pdf Dátum: 31.7.2019
Kozarovce_verejna_schodza Veľkosť: 4.07 MB Formát: pdf Dátum: 12.9.2019
Kam vyhodiť rúška či jednorazové rukavice Veľkosť: 704.5 kB Formát: pdf Dátum: 25.3.2020
Stlacajme_odpad_plagat_A3 Veľkosť: 1016.8 kB Formát: pdf Dátum: 18.6.2020
Clanok_Vianoce Veľkosť: 1.36 MB Formát: pdf Dátum: 3.12.2021