Zmluvy


  Zobrazujem 20 z 702 dokumentov (strana 1).
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Dátum: 10.04.2019 Veľkosť: 2 MB (1 súbor)
Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Dátum: 10.04.2019 Veľkosť: 1.09 MB (1 súbor)
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 2/2007
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Futbalový klub TJ Lokomotíva Kozárovce
Dátum: 20.03.2019 Veľkosť: 3.11 MB (1 súbor)
Dodatok k nájomnej zmluve zo dňa 31.8.2018
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: O2 Slovakia, s.r.o.
Dátum: 20.03.2019 Veľkosť: 2.39 MB (1 súbor)
Zmluva o uskutočnení vystúpenia
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Vlastimil Baran - Potax
Dátum: 15.03.2019 Veľkosť: 1.44 MB (1 súbor)
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: ENEGROS, s.r.o.
Dátum: 11.03.2019 Veľkosť: 2.94 MB (1 súbor)
Dohoda č.19/15/50j/14 o poskytnutí príspevku
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice
Dátum: 08.03.2019 Veľkosť: 5.82 MB (1 súbor)
Zmluva o dielo č. 1/2019 uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., § 536-565
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: VODOSTAV PLUS, s.r.o.
Dátum: 20.02.2019 Veľkosť: 1.43 MB (1 súbor)
Autorská zmluva o vytvorení diela
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: RNDr. Peter Koleda, PhD.
Dátum: 18.02.2019 Veľkosť: 1.37 MB (1 súbor)
Zmluva o výkone výkupu odpadu z papiera
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: ESTY s.r.o.
Dátum: 11.02.2019 Veľkosť: 1.99 MB (1 súbor)
Zmluva o dielo - spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Ing. Lívia Hanesová, PhD.
Dátum: 21.01.2019 Veľkosť: 1.61 MB (1 súbor)
Dodatok č.1 k Zmluva o spolupráci č. USVRK-IOP-2018/000768-038
Kategória: Zmluvy
Dátum: 21.12.2018 Veľkosť: 299.5 kB (1 súbor)
Dodatok č. IROP-D1-302021K128-222-13 k Zmluve o poskytnutí_ NFP č. IROP-Z-302021K128-222-13
Kategória: Zmluvy
Dátum: 21.12.2018 Veľkosť: 739.3 kB (1 súbor)
Zmluva o poskytnutí_ NFP č. IROP-Z-302021K128-222-13
Kategória: Zmluvy
Dátum: 21.12.2018 Veľkosť: 1.73 MB (1 súbor)
Zmluva o nájme nebytového priestoru Zuzana Fulopova
Kategória: Zmluvy
Dátum: 29.11.2018 Veľkosť: 3.09 MB (1 súbor)
Zmluva o kúpe prenajatej veci
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Bc. Martin Černák - Sporter
Dátum: 28.11.2018 Veľkosť: 4.98 MB (1 súbor)
Nájomná zmluva Viera Hrušková
Kategória: Zmluvy
Dátum: 28.11.2018 Veľkosť: 1.81 MB (1 súbor)
Dodatok č.2 k zmluve o uskutočnení stavebných prác č. EKF/KANÁL/2009
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: EKOFORM spol. s.r.o.
Dátum: 13.11.2018 Žiadny súbor
Príkazná zmluva Mgr. Monika Slížiková
Kategória: Zmluvy
Dátum: 29.10.2018 Veľkosť: 785.2 kB (1 súbor)
Zmluva o spolupráci MV SR "Podpora predpri. vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I."
Kategória: Zmluvy
Dátum: 24.10.2018 Veľkosť: 2.18 MB (1 súbor)


Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.