Obec Kozárovce
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Obecný úrad

Ing. Bystrík Ižold - Starosta obce

 

Mgr. Ivana Švolíková PhD. - Zástupkyňa starostu obce

 

Ing. Katarína Káčerová - Účtáreň

 

Mária Považanová - Matrika, správa

 

Andrea Čavojcová - Správa daní a poplatkov, pokladňa

 

Ing. Milan Obický - Hlavný kontrolór

 

Bc. Eva Valachová - Oblasť sociálnych vecí, kultúry, projektov a obecná knižnica

 

Bc. Michaela Chmelová - Majster dispečer, oddelenie Kozárovce Služby

 

PhDr. Monika Nemčeková - Kozárovské noviny

 

Nikoleta Medzihradská - Esspresso Café

  • 0948 022 815

  • kozarovcesluzby@gmail.com

 

Mgr. Xénia Krajčiová - Terénny sociálny pracovník

  • 0948 451 125

 

Ing. Monika Vinarčíková - Terénny pracovník