Obec Kozárovce

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb NSK

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb NSK
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Východiskom pri spracovávaní koncepcie je analýza poskytovaných sociálnych služieb, ktorá bude vypracovaná na základe vyplnených dotazníkov. Touto cestou sa na Vás obraciame so žiadosťou o vyplnenie príslušného dotazníka.

Chceme Vás požiadať, aby ste vyplnili elektronický dotazník do 29. júla 2019. Nájdete ho na temto odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQDDqFuwtNfhFT6UK11yFEMDTU0YiMblYWs6FAQS6JHRj2uQ/viewform

Ďakujeme.