Obec Kozárovce

Platobný terminál na obecnom úrade

Platobný terminál na obecnom úrade
Platby pomocou platobného terminálu - bezhotovostný styk

Obecný úrad Kozárovce oznamuje občanom, že od stredy 26.06.2019 je možné na obecnom úrade platiť prostredníctvom platobnej karty cez platobný terminál.

Bezhotovostnou platbou je možné uhradiť všetky daňové povinnosti (daň z nehnuteľnosti, daň za psa, ...) a správne poplatky (poplatok za komunálny odpad, stavebné povolenie, overovanie listín, rybársky lístok, ...).

Tešíme sa, že danú službu v plnej miere využijete.

Ďakujeme.