Obec Kozárovce

Opatrovateľská služba v obci

Opatrovateľská služba v obci
Opatrovateľská služba v obci

Obec Kozárovce poskytuje starším a nevládnym občanom opatrovateľskú službu počas pracovných dní,

 v čase od 7:30 hod. do 15:30 hod.

Kto by takúto službu potreboval, môže sa informovať na Obecnom úrade, alebo na tel. čísle 0917 989 630.