Obec Kozárovce
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Voľné pracovné miesta v ZŠ s MŠ Kozárovce

Voľné pracovné miesta v ZŠ s MŠ Kozárovce
Oznam

Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927

935 22 KOZÁROVCE

Telefonický kontakt: 036 634 04 80

__________________________________________________    

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:  Základná škola s materskou školou Kozárovce, č. 927, 935 22 Kozárovce

Kategória voľného pracovného miesta: pedagogický zamestnanec v ZŠ – učiteľ prvého stupňa základnej školy

Predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného smeru, vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.

Pracovný pomer na dobu: určitú

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte na adresu:

ZŠ s MŠ Kozárovce, č. 927, 935 22 Kozárovce alebo mailom na skola@zskozarovce.sk

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberu zamestnanca tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Vybraní uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor.

 

 

 

Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927

935 22 KOZÁROVCE

Telefonický kontakt: 036 634 04 80

__________________________________________________  

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:  Základná škola s materskou školou Kozárovce, č. 927, 935 22 Kozárovce

Kategória voľného pracovného miesta: pedagogický zamestnanec v ZŠ – špeciálny pedagóg v triede pre žiakov s MP variant A

Predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného smeru, vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.

Pracovný pomer na dobu: určitú - na zastupovanie počas PN (nástup ihneď)

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte na adresu:

ZŠ s MŠ Kozárovce, č. 927, 935 22 Kozárovce alebo mailom na skola@zskozarovce.sk

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberu zamestnanca tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Vybraní uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor.

 

V Kozárovciach, dňa 3. 5. 2021

                                                                                              Mgr. Richard Demian

                                                                                                      riaditeľ školy