Obec Kozárovce
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesto
Oznam

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce momentálne disponuje viacerými voľnými miestami, kde základnými podmienkami pre prijatie sú:

vek minimálne 21 rokov,

minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,

telesná, duševná a zdravotná spôsobilosť, podmienka ovládania štátneho jazyka, bezúhonnosť a spoľahlivosť.

Viac informácií prípadní záujemcovia môžu získať telefonicky na t. č. 036/2832160 prípadne e-mailom na gabriela.jankova@zvjs.sk.