Obec Kozárovce
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Výsledky testovania v obci Kozárovce

Výsledky testovania v obci Kozárovce
Oznam

Testovanie na ochorenie Covid-19 v obci Kozárovce

Testovanie v našej obci sa uskutočnilo dňa: 02.05.2021

Bolo zriadené jedno odberové miesto v DK v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod.

Celkové výsledky testovania:

Počet testovaných osôb 206, z toho pozitívnych, čo je 0,00%

Testovanie sa konalo pod záštitou firmy MEDIFORM s.r.o., zastúpenou p. Ivanom Balážim, veliteľom testovania bol starosta obce Bystrík Ižold.

Priebeh testovania – bol urobený orientačný harmonogram podľa čísel domu, sprostredkovaný bol online prenos, testovanie prebiehalo plynulo, s minimálnou dobou čakania.

Zamestnanci OcÚ zabezpečili materiálno-technické podmienky na testovanie, pripravili odberové miesta.

 

Zdravotník, ktorý profesionálne vykonával odbery:

MUDr. Vincent Holečka

 

Dobrovoľníci a administratívni pracovníci, ktorí ochotne pomáhali pri samotnom testovaní:

Nikoleta Medzihradská, Monika Vinarčíková, Andrea Čavojcová a Andrea Medzihradská

 

Príslušník OS SR:

Vladimír Bene

 

Online prenos pomohli zriadiť:

rod. Kováčová a PC Servis Kozárovce - Miroslav Širuček, Peter Majer ml.

 

Obec Kozárovce týmto ďakuje všetkým menovaným za ochotu, príkladnú spoluprácu, obetavý prístup a občiansku angažovanosť.

Zároveň poďakovanie patrí Vám všetkým občanom, ktorí ste sa testovania zúčastnili, boli ste disciplinovaní a dodržiavali ste opatrenia.

Prajem Vám hlavne pevné zdravie a pozitívne testovaným obyvateľom ponúkame akúkoľvek formu pomoci.

                                                                      

Ing. Bystrík Ižold

starosta obce