Obec Kozárovce
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Valná hromada LS OSTROVICA

Valná hromada LS OSTROVICA
Oznam

Lesné spoločenstvo OSTROVICA oznamuje, že

Valná hromada sa bude konať 04.10.2020 o 15.30 hod.

ZŠ s MŠ Kozárovce (za priaznivého počasia vonku pred vstupom do školy).

Program:

  1. Prezentácia účastníkov od 15:30 do 16:00
  2. Otvorenie, schválenie programu
  3. Voľba predsedajúceho VZ, zapisovateľ VZ, overovateľov zápisnice
  4. Schválenie účtovnej uzávierky, návrh na rozdelenie zisku
  5. Správa o činnosti Pozemkového spoločenstva za rok 2019
  6. Správa Dozornej rady
  7. Schválenie uznesenia
  8. Diskusia
  9. Záver

 

UPOZORNENIE: Na schválenie ročnej uzávierky a rozdelenia zisku, je potrebná nadpolovičná účasť všetkých členov. Preto, kto sa nemôžete zúčastniť VZ, môžete poveriť plnou mocou iného člena, známeho alebo členov výboru, aby Vás zastupoval. Ak nebude účasť nad 50%, nebudú moc byť vyplatené DIVIDENDY.