Obec Kozárovce
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Výsledky hlasovania Participatívny rozpočet 2020

Výsledky hlasovania Participatívny rozpočet 2020
Výsledky hlasovania

ZÁPISNICA Z HLASOVANIA O PARTICIPATÍVNOM
ROZPOČTE OBCE KOZÁROVCE ZA ROK 2020

V roku 2020 sa konalo hlasovanie o Participatívnom rozpočte, len prostredníctvom hlasovania do urny a to v termíne od 20. júla 2020 do 30. júla 2020. Súčasne prebiehalo na facebookovom profile Kozárovce a Kozárovčania skúšobné hlasovanie, ktoré nemalo vplyv na výsledky hlasovania (Detské ihrisko na Brôdku 141 hlasov, Hrajme futbal aktívne po celý život 26, Oddychové zóny Brôdok a cintorín 13)

Finančná komisia pristúpila k otvoreniu urny, posudzovaniu hlasovacích lístkov a ich sčítaniu dňa 04. augusta 2020. Do hlasovania sa zapojilo 66 občanov Kozároviec.

Počet platne odovzdaných hlasovacích lístkov: 65
Počet neplatne odovzdaných hlasovacích lístkov: 1

Jeden hlasovací lístok bol vylúčený z dôvodu dokázaného falošného podpisu.

 

Poradie projektov, počet hlasov, schválená suma:

  1. Hrajme futbal aktívne po celý život ..........................43 hlasov....................    940 eur
  2. Detské ihrisko na Brôdku...................................................13 hlasov.................... 2 500 eur
  3. Oddychové zóny Brôdok a cintorín............................09 hlasov.................... 1 560 eur

 

V Kozárovciach dňa 04. augusta 2020

 

 

 

Ing. Bystrík Ižold                                                      Mgr. Martina Holečková
starosta obce                                                              predsedníčka Finančnej komisie