Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oprava cesty

Vyriešený
Prijatý: 04.05.2020
Zodpovedaný: 05.05.2020
Autor: Anonym
Zodpovedal: Ing. Bystrík IŽOLD

Podnet:

Vážený pán starosta,

chcela by som sa opýtať, kedy obec opraví cestu medzi mostom a kostolom, ktorá vedie popri mlyne. Je v katastrofálnom stave. Pravidelne sa chodím korčuľovať a na tejto ceste mi ide o život, hoci idem naozaj pomaly. Dovolím si povedať, že bezpečná je akurát tak pre chodcov, aj to pri starších ľuďoch celkom pochybujem. Po jednej strane sa v podstate ani ísť nedá, pretože tam nie sú ani pozostatky z pôvodnej cesty. A to ani nehovorím o tom, že všade je tam štrk a kamene. Keď vidím, že sa opravuje chodník pri fare, ktorý to absolútne nepotreboval, ako aj kraj cesty pri futbalovom ihrisku, po ktorom nikto nechodí, pri čom zrovna táto, celkom frekventovaná ulica, je v tak žalostnom stave, je mi naozaj smutno. Ďakujem vopred za odpoveď.


Odpoveď:

Dobrý deň.

Ďakujem za zaslanie podnetu a využitie tejto možnosti. Moju odpoveď rozdelím na dve časti.

1, Cesta medzi mostom pri mlyne a mostom pri kostole - jedná sa o miestnu komunikáciu, ktorú spravuje obec. Minulý rok v lete (07/2019) sme tu kolaudovali verejnú kanalizáciu. To je dôvod rozkopania časti vozovky. Asfaltovanie sme nerealizovali hneď po ukončení prác, lebo so skúsenosti viem, že dochádza k poškodeniu asfaltu z dôvodu dosadania podkladných vrstiev. Je lepšie počkať min. rok a tak to za asfaltovať. Preto časť vozovky len dosýpame kamenivom. Cesta je určená pre všetkých a nie je prednostne riešená pre korčuliarov. Jedná sa o 250 m komunikácie. Nie je úplne ekonomické to teraz riešiť, lebo očakávame investíciu do zvyšnej časti kanalizácie, kde sa jedná o 3 300 m.

2, Chodník pri fare a ihrisku - tu sa nebavíme o chodníkoch, ale spevnených plochách pre parkovanie vozidiel. Nie je to iba o týchto dvoch lokalitách, ale aj o cintoríne, Brôdku (jarok) a škole (dažďová záhrada). Tento projekt sa nazýva Vodozádržné opatrenia v intaviláne obce Kozárovce a je finacovaný s fondov EÚ a ŠR SR. Projekt sa pripravoval dva roky a teraz sa realizuje stavebne. Prostriedky sú viazané a nedajú sa použiť na iný účel. Predmetom nie je oprava, ale zmena účelu na spevnené zatrávňovacie plochy a zadržiavanie dažďovej vody.

Takže sa bavíme o dvoch rozdielnych veciach, ktoré nemajú súvislosť. Asfalty na ceste sa zrealizujú po dokončení celej siete kanalizácie v obci. A spevnené plochy sa dokončia toto leto, lebo tak sme zmluvne viazaný s EÚ a štátom. Snahou obce je získať na asfaltovanie cesty prostriedky zo štátnych fondov. Na teraz ich nemáme schválené. Uvidíme ako to dopadne. 

Ďakujem.