Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výrub zelene Horný koniec

Vyriešený
Prijatý: 13.11.2021
Zodpovedaný: 30.11.2021
Autor: Marek Ortuta
Zodpovedal: Ing. Bystrík IŽOLD

Podnet:

Vážený pán starosta.
Mám dôvodné podozrenie na spáchanie trestného činu neznámou osobou v súvislosti s výrubom verejne vzrastlej zelene v časti "Horný koniec" bez výrubového povolenia. Vydanie takéhoto výrubového povolenia by bolo zrejme taktiež protizákonné, keďže by bolo v rozpore s územným plánom obce Kozárovce. Územný plán popisuje túto zeleň ako "výrazný fenomén obce" (str.29) a z kultúrno-historického hľadiska prikazuje rešpektovať ústredný priestor obce - OC (str.69), ktorý zahŕňa aj túto verejnú zeleň (str.20) a všetky technické prvky a vybavenie sa majú podriadiť tomuto rešpektovaniu. Výrub akejkoľvek verejnej zelene, ktorú popisu ÚPN v OC by mal byť v rozpore s územným plánom a na jej výrub je potrebné tento územný plán dodatkom zmeniť.
Prosím Vás o náležité kroky nakoľko reprezentujete záujmy obce a obecný úrad spravujete verejný priestor v Kozárovciach.

S pozdravom
Ing. arch. Marek Ortuta (čd.280)


Odpoveď:

Dobrý deň.

Na Váš podnet odpoviem niekoľkými bodmi. Dúfam, že budú postačujúce pre vysvetlenie situácie v Hornom konci a Vášmu dôvodnému podozreniu.

  1. V súčasnosti sa spracováva vizualizácia (návrh) celého priestoru lokality Horný koniec. Keďže sa jedná o historicky najstaršiu časť obce, tak je potrebné aj tak k tomu pristupovať. Aleja s tujami, ktorá tu bola umelo vysadená v 70. – 80. rokoch 20. storočia tento parameter nespĺňa. Na historických fotkách je jasné, že to bolo umelo vysadené a pred tým tam dokonca ani stromy neboli. Návrh bude riešiť kompletnú zmenu krajinnej architektúry danej oblasti. Jasné, že počítame so zeleňou.
  2. Zároveň sa v súčasnosti spracováva Dodatok č. k ÚPN obce Kozárovce, kde chceme riešiť aj tento problém, aby sme túto zmenu zaevidovali a zapracovali.
  3. V týchto dňoch bola dokončená modernizácia verejného osvetlenia v obci. Každý kto touto lokalitou prechádzal do modernizácie osvetlenia vie, že v podstate nič nebolo na ceste vidieť. Tuje prerástli osvetlenie a zabraňovali, aby svetlo sa dostalo na miestnu komunikáciu. Dosť často vznikali nebezpečné dopravné situácie. Aktivitou, ktorú Vy popisujete vo svojom podnete sme len zvýšili bezpečnosť na komunikácii a znížili možnosť vzniku nebezpečných dopravných situácii. V obci sme pred pár týždňami riešili dopravnú nehodu s následkom smrti.
  4. Skôr som sa stretol s podnetmi, aby sme s tým niečo urobili a zvýšili bezpečnosť na ceste. Kto v danej lokalite býva a ňou prechádza dobre vie vyhodnotiť ako to bol pred a ako to je teraz. Celá aleja sa nechala v minulosti rozrásť do neforemnej podoby a v súčasnosti sa to ťažko opravuje. Roky zlej údržby sa nej podpísali. Preto aj ten návrh na zmenu.
  5. Pokiaľ nebude odsúhlasený návrh a zapracovaný do ÚPN obce ďalej sa s prácami nebude pokračovať. Stav, ktorý je v súčasnosti je postačujúci na zvýšenie bezpečnosti na ceste.

Ďakujem za pochopenie situácie.