Profil verejného obstarávateľa

Informácie o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác v súlade zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

  • Názov: Obec Kozárovce
  • IČO: 00307149
  • Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 7107509001/5600
  • IBAN: SK39 5600 0000 0071 0750 9001
  • Štatutárny zástupca: Ing. Bystrík Ižold
  • SWIFT kód: KOMASK2X

 Sídlo:

  • Obec Kozárovce
  • Obecný úrad č. 685
  • 935 22  Kozárovce

Kontakt

Všetky dokumenty k procesu obstarávania cez portál elektronického trhoviska sú zverejňované prostredníctvom https://www.eks.sk/

PROFIL VO platný od 18.04.2015 podľa zákona 343/2015

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4329

Súbory na stiahnutie:
Súhrnná správa služby 1 2014 357.8 kB 09.04.2014
Súhrnná správa služby 2 2014 372.5 kB 09.07.2014
Súhrnná správa služby 3 2014 373.1 kB 09.10.2014
Súhrnná správa služby 4 2014 153.2 kB 09.01.2015
Súhrnná správa obec 1 2014 335.5 kB 16.04.2015
Súhrnná správa obec 2 2014 338.7 kB 16.04.2015
Súhrnná správa obec 3 2014 336.4 kB 16.04.2015
Súhrnná správa obec 4 2014 267.9 kB 16.04.2015
Súhrnná správa obec 4 2015 46.6 kB 23.02.2016
Súhrnná správa obec 2 2015 54.1 kB 04.08.2015
Súhrnná správa obec 3 2015 73.3 kB 21.10.2015
Súhrnná správa služby 3 2015 74.1 kB 22.10.2015
Súhrnná správa obec 2 2016 56.7 kB 18.08.2016
Súhrnná správa služby 2 2016 76 kB 18.08.2016
Súhrnná správa služby 1 2016 74.8 kB 05.05.2016
Súhrnná správa služby 4 2016 69.8 kB 16.02.2017
Súhrnná správa obec 1 2016 59.9 kB 19.04.2016
Súhrnná správa služby 2 2015 239.8 kB 05.08.2015
Súhrnná správa služby 1 2017 75 kB 25.05.2017
Súhrnná správa služby 3 2016 72.4 kB 07.11.2016
Súhrnná správa služby 4 2015 365.6 kB 23.02.2016
Súhrnná správa obec 1 2017 349.9 kB 07.04.2017
Súhrnná správa obec 4 2016 390.3 kB 08.02.2016
Súhrnná správa obec 3 2016 387.5 kB 08.02.2016
Súhrnná správa obec 2 2017 350.1 kB 07.07.2017
Súhrnná správa služby 1 2015 155.5 kB 09.04.2015
Súhrnná správa obec 1 2015 153.2 kB 09.04.2015

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.