Obec Kozárovce
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Komisie obec. zastupiteľstva

 

Zastupovanie starostu

Mgr. Ivana Švoliková PhD.

 

Obecná rada

Mgr. Ivana Švoliková PhD., Mgr. Martina Holečková, p. Marián Valach

 

Komisia kultúry, športu, školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva

 

Predseda: Mgr.Ivana Švoliková PhD.

Členovia: Mgr. Mária Hlavová, Bc. Dominika Skačanová

Členovia z radov obyvateľov obce: PhDr. Monika Nemčeková, p. Mária Orovnická, Bc. Renáta Ižoldová, Bc. Michaela Chmelová

 

Komisia výstavby, územného plánu, verejného poriadku a životného prostredia

 

Predseda: p. Marián Valach

Členovia: Ing. Jana Mrázová, JUDr. Andrea Chorvátová Nagyová

Členovia z radov obyvateľov obce: Ing. Michal Jendřejek, p. Milan Širuček, p. Peter Majer

 

Finančná komisia

 

Predseda: Mgr. Martina Holečková

Členovia: p. Martin Gaži, p. Marián Majer

Členovia z radov obyvateľov obce: p. Michal Benčat, p. Ľuboš Švolik, Ing. Milan Obický

 

Komisia na ochranu verejného záujmu

 

Predseda: JUDr. Andrea Chorvátová Nagyová

Členovia: Ing. Jana Mrázová, p. Martin Gaži