Obec Kozárovce

Termíny právneho poradenstva

Oznamujeme občanom obce Kozárovce že dňa:

  • 26.07.2019

  • 16.08.2019

  • 13.09.2019

  • 25.10.2019 

  • 08.11.2019

  • 13.12.2019

od 14:00 do 17:00 hod. sa uskutoční stretnutie s advokátom ktorý poskytne občanom bezplatné právne poradenstvo v oblasti rodinného a občianskeho práva. Stretnutie sa uskutoční na Obecnom úrade v Kozárovciach.