Doručenie kuriérom už od €
Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná obchodná súťaž - prenájom

SÚBOR
Dátum: 12.09.2023
Autor: Ing. Bystrík IŽOLD
Verejná obchodná súťaž - prenájom

Oznam

OBEC Kozárovce

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce:

obecnej budovy – Espresso Café, v k.ú. Kozárovce, súpis. číslo 686, parcela reg. „C“ parc. č. 605/3 o výmere 133 m2 vedeného ako budova.

Bližšie informácie na stránke: www.kozarovce.sk

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VOS Kozárovce cukráreň súťaž II Veľkosť: 429.8 kB Formát: pdf Dátum: 13.9.2023
Zmluva nájom Veľkosť: 34.8 kB Formát: docx Dátum: 13.9.2023