Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Koncept Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja

Dátum: 16.12.2021
Autor: Ing. Bystrík IŽOLD
Koncept Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja

Oznam

Koncept Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja je k nahliadnutiu na oddelení Územného plánovania a živomého prostredia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, pracovisko Kupecká 3, Nitra a zverejnený na internetovej stránke:

www.unsk.sk/Zobraz/Obsah/11851

 

V súlade s ustanovením stavebného zákona Vám oznamujeme prerokovanie Konceptu Uzemného plánu regiónu Nitrianskeho kraja.

Na prerokovanie konceptu sa určuje lehota:

od 13.12.2021 do 31.01.2022

Verejné prerokovanie Konceptu Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja so zabezpečeným všeobecne zrozumiteľným výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 25.01.2022 (utorok) o 10.00 hod. v priestoroch Spojenej školy, Slančíkovej 2, v Nitre. Súčasne s prerokovaním
konceptu sa uskutoční aj prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu podl‘a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súvistosti so širením ochorenia COVID-19 Vás upozorňujeme na potrebu dodržiavania platných zákonných opatrení, stanovených Úradom verejného zdravotnictva SR, vzťahujúcich sa na verejné prerokovania. Z dôvodu protipandemiekých opatrení môže byť kapacita zasadacej mieshosti obmedzená, žiadame preto záujemcov o nahlásenie účasti na prerokovaní do 21.01.2022 na e-mailovú adresu: tatiana.belakova@unsk.sk  Ak nebude možné uskutočniť verejné prerokovanie z dôvodu rnimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorenim COVID-19, orgán územného plánovania bude vopred informovať o zrušení termínu verejného prerokovania na internetovej stránke https://www.unsk.sk