Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná obchodná súťaž na predaj obecného pozemku

SÚBOR
Dátum: 10.01.2022
Autor: Ing. Bystrík IŽOLD
Verejná obchodná súťaž na predaj obecného pozemku

Oznam

OBEC Kozárovce

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce:

obecného pozemku v k.ú. Kozárovce, parcela reg. „C“ parc. č. 4897/3 o výmere 1 364 m2 vedeného ako orná pôda.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže nájdete v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VOS Kozárovce pozemok súťaž Veľkosť: 82.6 kB Formát: pdf Dátum: 10.1.2022
VOS Kozárovce pozemok súťaž Veľkosť: 49.5 kB Formát: docx Dátum: 10.1.2022