Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP

Dátum: 03.08.2021
Autor: Ing. Bystrík IŽOLD
Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP

Výzva

OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" vyhlásilo 

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégie CLLD Mikroregiónu "Požitavie - Širočina"). 

Operačný program: Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Podopatrenie: 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)
Fokusová oblasť: 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Kód výzvy: MAS_020/6.4/2
Dátum vyhlásenia: 30.07.2021
Dátum uzavretia: 25.10.2021
Typ výzvy: uzavretá výzva

Viac informácií k výzve ako i jej prílohy nájdete aj na našej web stránke http://www.ozpozitavie-sirocina.sk/vyzvy/vyzvy-zo-strategie-clld-cast-prv/mas020-64-2/ alebo v systéme ITMS2014+ https://www.itms2014.sk/vyzva?id=2958666d-a785-4051-97ed-e3e399968cb0