Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Dátum: 12.03.2021
Autor: Ing. Bystrík IŽOLD
Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Oznam

Vážení občania !

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Lesy sú naše pľúca. Ochrana lesov pred požiarmi nesmie byť len povinnosťou majiteľov, užívateľov lesov, hasičov a ostatných zainteresovaných orgánov, ale musí sa stať záležitosťou všetkých občanov a návštevníkov lesov.  

Väčšina požiarov súvisí s neopatrnosťou a nedbalosťou ľudí, resp. podceňovaním požiarneho nebezpečenstva pri vypaľovaní trávnatých porastov, kríkov, pri pálení haluziny,  zakladaní ohňa v prírode, fajčenie a spaľovanie odpadu a odpadkov, najčastejšie na miestach s možnosťou rýchleho rozšírenia požiaru alebo činnosťou detí pri hre zápalkami.

 S cieľom predísť vzniku požiarov v lesoch máme povinnosť :

  •  dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru  a v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru;
  •  zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, v správe alebo v užívaní;
  • rešpektovať príkazy a dodržiavať zákazy umiestnené na verejných miestach, najmä pri vstupe do lesa (zákaz kladenia ohňa, zákaz používania otvoreného ohňa a pod.);

Zakázané je :

  •  fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru;
  •  vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov;
  •  zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.

         Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.  Je na mieste túto skutočnosť rešpektovať a odpad likvidovať iným ekologickým spôsobom, ktorý je upravený v zákone 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zakazuje spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve.

Ak požiar nedokážete uhasiť vlastnými silami, neodkladne volajte  a uveďte: kto volá, kde horíčo horí, ako sa tam dá dostať

 

Telefónne  č. 150   tiesňová linka  

                    č. 112    linka Integrovaného záchranného systému