Obecný úrad

Ing. Jozef Majer - Starosta obce

 

Ing. Katarína Káčerová - Účtáreň

 

Mária Považanová - Matrika, správa

 

Ing. Monika Hudecová - Projekt ÚPSVaR §50

  • urad@kozarovce.sk

 

Andrea Čavojcová - Správa daní a poplatkov, pokladňa

 

Ing. Milan Obický - Hlavný kontrolór

 

Bc. Eva Valachová - Administratívny pracovník v oblasti sociálnych vecí, kultúry, projektov a obecná knižnica

Bc. Michaela Chmelová - Majster dispečer, oddelenie Kozárovce Služby

Miroslav Širuček - Technik, informatik

 

PhDr. Monika Nemčeková - Kozárovské noviny

 

Ing. Zuzana Fidesová Pustaiová - Terénny pracovník

Mgr. Xénia Kronová - Terénny sociálny pracovník

  • 0948 451 125