VZN


  Zobrazujem 20 z 57 dokumentov (strana 1).
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o škole a školských zariadeniach v obci Kozárovce
Kategória: VZN
Dátum: 16.10.2017 Veľkost: 380.3 kB (1 súbor)
Dodatok č. 4/2016 k VZN č. 2/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Kategória: VZN
Dátum: 17.01.2017 Veľkost: 190.9 kB (1 súbor)
VZN č. 4/2016 o škole a školských zariadeniach v obci Kozárovce
Kategória: VZN
Dátum: 17.01.2017 Veľkost: 322.4 kB (1 súbor)
VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kozárovce
Kategória: VZN
Dátum: 17.10.2016 Veľkost: 366.3 kB (1 súbor)
VZN 2/2016 z 29.9.2016 O vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Kozárovce - zmeny a doplnky č. 2
Kategória: VZN
Dátum: 17.10.2016 Veľkost: 197.4 kB (1 súbor)
Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia a výšky úhrady za opatrovateľskú službu na území obce Kozárovce
Kategória: VZN
Dátum: 17.10.2016 Veľkost: 473.7 kB (1 súbor)
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kozárovce
Kategória: VZN
Dátum: 08.05.2016 Veľkost: 354.3 kB (1 súbor)
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011 o škole a školských zariadeniach v obci Kozárovce
Kategória: VZN
Dátum: 11.01.2016 Veľkost: 374.7 kB (1 súbor)
VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady + žiadosť
Kategória: VZN
Dátum: 05.01.2016 Veľkost: 459 kB (1 súbor)
VZN č.3/2015 o miestnych daniach na území obce Kozárovce
Kategória: VZN
Dátum: 05.01.2016 Veľkost: 29.6 kB (1 súbor)
VZN obce Kozárovce č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Kozárovce
Kategória: VZN
Dátum: 26.07.2015 Veľkost: 373.6 kB (1 súbor)
VZN obce Kozárovce č. 2/2015 ktorým sa vydáva trhový poriadok obce Kozárovce
Kategória: VZN
Dátum: 26.07.2015 Veľkost: 314.1 kB (1 súbor)
Dodatok č. 1/2015 k VZN č. 1/2007 "Požiarny poriadok obce Kozárovce"
Kategória: VZN
Dátum: 26.07.2015 Veľkost: 330.5 kB (1 súbor)
VZN tlačivo na žiadosť o zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady
Kategória: VZN
Dátum: 28.02.2015 Veľkost: 12.5 kB (1 súbor)
Program odpadového hospodárstva Kozárovce 2014
Kategória: VZN
Dátum: 05.02.2014 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Rozhodnutie programu odpadového hospodárstva 2014
Kategória: VZN
Dátum: 31.12.2013 Veľkost: 552.4 kB (1 súbor)
VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Kategória: VZN
Dátum: 31.12.2013 Veľkost: 337.1 kB (1 súbor)
VZN č. 6/2013 o zdravom životnom prostredí, udržiavaní čistoty a poriadku v obci Kozárovce
Kategória: VZN
Dátum: 31.05.2013 Veľkost: 117.1 kB (1 súbor)
VZN č. 5/2013 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov postavených z prostriedkov ŠFRB v obci Kozárovce
Kategória: VZN
Dátum: 30.04.2013 Veľkost: 318.4 kB (1 súbor)
VZN č. 4/2013 o plagátových plochách na území obce Kozárovce počas volebnej kampane
Kategória: VZN
Dátum: 31.03.2013 Veľkost: 114.9 kB (1 súbor)


Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaní o dianí v obci.